землі громадського призначення з межами населеного пункту

У нас є в наявності за межами населеного пункту земельна ділянка (Громадського призначення, на ній розташована не велика будівля підприємства). До якого коду КВЦПЗ її віднести?


З моменту набрання чинності Класифікацією видів цільового призначення земель (КВЦПЗ, затверджена наказом Держкомзему України від 23.07.10.р. №548) порядку у визначені цільового призначення земельних ділянок стало більше. Кожній ділянці, яка вноситься в кадастр, має бути присвоєний відповідний код КВЦПЗ, що дозволяє чітко ідентифікувати ділянку за призначенням. Проте, сказати, що вирішені всі проблеми, не можна.

Однієї з таких проблем торкнувся автор запитання. Відповідно до статті 38 Земельного кодексу України (далі – ЗКУ) “До земель житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в межах населених пункті…”. В той же час інші норми законодавства передбачають можливість знаходження таких земель і за межами населених пунктів. Так частина 3 статті 122 ЗКУ встановлює, що “Районні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки із земель державної власності, крім випадків, визначених частинами четвертою і восьмою цієї статті, у власність або у користування у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб та за межами населених пунктів для:

б) будівництва об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо)…”. Такі ділянки, звісно, належатимуть до земель громадської забудови.

Відповідно до статті 5 Закону України “Про фермерське господарство” “Якщо житло членів фермерського господарства знаходиться за межами населених пунктів, то вони мають право на створення відокремленої фермерської садиби…”. Зрозуміло, що ділянка під такою садибою буде за межами населеного пункту і в той же час відноситиметься до земель житлової забудови.

Тому в даній ситуації пропонується попросту ігнорувати той факт, що земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту. А визначати код КВЦПЗ керуючись виключно видом діяльності, який проводиться (проводитиметься) на земельній ділянці. Це випливає зі структури КВЦПЗ – зверніть увагу: кожному виду цільового призначення класифікація співставляє відповідний розділ КВЕД. В даній ситуації вибір обмежений розділом 03 секції В КВЦПЗ (коди 03.01 – 03.16).

Авторизація

Регистрация

Генерация пароля

Регистрация